Sergio Baauw

Sergio Baauw

Sergio Baauw is docent-onderzoeker bij de opleiding Spaanse Taal en Cultuur.

Categorieën behandeld door Sergio

Workshops behandeld door deze spreker

6

Inzet van thuistaal bij nieuwkomersonderwijs

Maak kennis met Sergio

Meer over de Spreker

Sergio Baauw is opgeleid als taalkundige, met als onderzoeksterrein de taalverwerving. Zijn onderzoek was aanvankelijk sterk theoretisch georiënteerd, maar sinds 2009 is hij betrokken bij verschillende (Europese) projecten op het gebied van de integratie van nieuwkomers in het onderwijs. Sinds september 2019 is hij coördinator van het Europese EDINA-project (Erasmus+), waarin hij nauw samenwerkt met Marie Steffens (Universiteit Utrecht). Dit project is een voortzetting en uitbreiding van een eerder EDINA-project, en zet in op verdere professionalisering van leraren met betrekking tot het onderwijs aan nieuwkomers.

Met trots ondersteund door