Monique Schoorl

Monique Schoorl

Vanaf 1988 ben ik ondernemend werkzaam in het NT2-onderwijs: lesgeven aan alle niveaus, docenten trainen, methodes ontwikkelen met altijd voor ogen dat het aanbod van de les moet aansluiten bij de mensen die onze mooie taal willen verwerven.

Eigenaar Fiolet Taaltrainingen
SWB/Fiolet Taaltrainingen

Maak kennis met Monique

Meer over de Spreker

In 2018 was ik op zoek naar veiligheidstrainingen voor anderstaligen, omdat cursisten van Fiolet aan het werk wilden en niet werden geaccepteerd door werkgevers: ze haalden het VCA-examen niet. Toen ik me erin ging verdiepen, bleek dit een zeer talig examen te zijn en veel te moeilijk voor laaggeletterde en anderstalige volwassenen. Bovendien bleek de gedachte 'VCA is wettelijk verplicht' niet waar te zijn. Dat gegeven bood mogelijkheden! Tijdens mijn zoektocht naar andere veiligheidstrainingen kwam ik terecht bij SWB in Drenthe: een trainingsbureau dat voor het praktijkonderwijs en de sociale werkvoorziening veiligheidsprogramma's heeft ontwikkeld. Na een aantal gesprekken zijn SWB en Fiolet Taaltrainingen met elkaar in zee gegaan. We hebben een leerlijn veiligheidstrainingen ontwikkeld voor alle niveaus : van alfa's tot B1 en waar nodig ook sectorgericht. Zo hebben we bijvoorbeeld een specifieke training Werken op hoogte voor de groensector ontwikkeld. Na het behalen van het specifieke praktijkexamen kunnen nu een aantal werknemers in Amsterdam de daktuinen aanleggen.

Met trots ondersteund door