Linda Duin

Linda Duin

Linda Duin is oprichter van ANT2 maar mee, een dienstverlener voor het (A)NT2-onderwijs. Daarnaast is zij werkzaam als docent NT2, Specialist Alfabetisering NT2 en Ondersteuner Digitaal Leren (ODL'er) in de ISK.

Eigenaar en ISK Docent NT2, Specialist Alfabetisering NT2
ANT2 maar mee!

Maak kennis met Linda

Meer over de Spreker

Als oorspronkelijk pabo geschoolde leerkracht komen Linda’s affiniteit met het oudere kind en haar waardering voor het ontwikkelingsproces van het jonge kind dat in groep 3 leert lezen en schrijven samen in haar werk in de ANT2+ klas op de ISK. Ook komt daar haar passie voor ICT goed van pas. Alfa’s en langzaam lerende NT2-leerlingen hebben nog wel wat te ontwikkelen op het gebied van lezen en schrijven, maar als het om digitale vaardigheden gaat hebben de leerlingen haar al meer dan eens versteld doen staan van hun vaardigheid en flexibiliteit. Dit maakt dat zij digitale tools regelmatig inzet in haar lessen aan deze doelgroep. Dit kwam afgelopen maart goed uit toen er plots thuis gewerkt moest gaan worden. Linda (her)ontdekte een aantal handige digitale tools die in de klas en daarbuiten goed bruikbaar zijn voor de alfabetiserende en langzaam lerende NT2-leerlingen tussen Alfa 0 en A2. De tools die zij gebruikt zijn voor lessen in de klas en lessen op afstand goed bruikbaar voor deze twee typen leerlingen.

Vers van de pabo, met ervaring als onderwijsassistent voor o.a. NT2-leerlingen in het PO rolde Linda per ongeluk het NT2-onderwijs op de ISK in. Na 3 dagen invallen in het PO startte zij als docent NT2 op de ISK. De schoollocatie waar ze ging werken werd nieuw gestart omdat, door een grote stroom adolescente vluchtelingen uit voornamelijk Syrië, Eritrea en Afghanistan, er zo’n 140 AMV’s (12-18) in de regio werden opgevangen op een COA-locatie en de bestaande locaties binnen de school hen op dat moment geen toereikend programma konden bieden. Leerplichtig, recht hebbend op onderwijs en zo begon een leerzaam avontuur waarin ze tot nu toe al veel heeft mogen ontwikkelen. Als Specialist Alfabetisering NT2 richtte zij in 2018 ‘ANT2 maar mee’ op, een platform waar docenten van alfabetiserende en langzaam lerende NT2‐leerders samen komen. Tevens biedt zij diverse diensten aan voor collega NT2 docenten.

Met trots ondersteund door