Jan Deutekom

Jan Deutekom

Gefascineerd door leren en op zoek naar situaties en omstandigheden waarin leren ontstaat. Deze zoektocht resulteerde in 2008 in een boekje "FC-Sprint2 - Grenzeloos leren" over autonoom leren via de inzet van bronnen.

docent / ontwikkelaar
Friesland College

Maak kennis met Jan

Meer over de Spreker

Ik heb ondertussen geleerd dat onderwijs een zeer gecompliceerde machine is en dat je aan allerlei knoppen kunt draaien. Al die knoppen hebben ook effect op elkaar en op leren. Ik heb gaandeweg geleerd om aan andere knoppen te draaien.

Aan het begin van mijn onderwijs carrière heb ik me enorm zorgen gemaakt over mijn jonge anderstalige cursisten die door moesten stromen naar het MBO. Het effect was dat ik er steeds meer energie in ging steken. In feite nam ik de verantwoordelijkheid over. Na verloop van tijd merkte ik dat hoe meer energie ik erin stak, hoe meer mijn cursisten achterover gingen hangen. Ik heb vanuit dat inzicht geworsteld met vragen over autonomie van cursisten, zelfsturing, motivatie en de rol van de docent daarin. Dat resulteerde in 2008 in een boekje "FC-Sprint2 - Grenzeloos leren".

Sindsdien bezig om situaties en omstandigheden te creëren en bronnen te bouwen om dat leren te faciliteren. We proberen de rol van de docent als “hoofdbron” voor de cursisten er zoveel mogelijk uit te halen waardoor meer autonomie en zelfsturing van de leerder mogelijk wordt. Ik leid nu een leerbedrijf waarin met MBO studenten deze bronnen worden ontworpen en gebouwd. Dat resulteerde o.a. in een interactieve leeromgevingen voor taalverwerving – zoals DigLin+. Sinds 2012 werk ik nauw samen met Ineke van de Craats. Met haar is DigLin+ ontwikkeld en gebouwd. In het doorontwikkelen van DigLin+ wordt zwaar geleund op interactie met docenten en feedback van gebruikers en docenten. Deze collectieve ervaringen worden gebruikt om samen kennis op te doen en DigLin+ verder te ontwikkelen.

Met trots ondersteund door