Ad Appel

Ad Appel

NT2-docent, professional sinds 1991, taalschool-eigenaar, ontwikkelaar en uitgever lesmateriaal NT2.

Categorieën behandeld door Ad

Workshops behandeld door deze spreker

6

Lesgeven via Facebook - online & live

Maak kennis met Ad

Meer over de Spreker

Mijn eerste NT2-lessen gaf ik in 1974 als vrijwilliger aan Marokkaanse gastarbeiders in Amsterdam. Later, in 1988-1991, deed ik de lerarenopleiding Nederlands met de bedoeling om NT2-docent te worden. In die jaren was er geen specifieke opleiding voor NT2-docent, maar in mijn studietijd werden diverse onderdelen van latere studieprogramma's voor NT2-docent 'uitgeprobeerd'. Sinds 1991 ben ik NT2-docent. Ik heb daarnaast culturele antropologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam tussen 1974 en 1984. Ik ben niet alleen NT2-docent, maar ook deskundig op het gebied van de moderne ontwikkelingen binnen het NT2-vakgebied en ik heb hierover herhaaldelijk gepubliceerd op Linkedin. Op conferenties heb ik geregeld bijdragen verzorgd, meestal over of naar aanleiding van publicaties die ik in eigen beheer heb uitgegeven. Sinds 1-1-2016 ben ik samen met Kirsten Verpaalen eigenaar van onze eigen taalschool Ad Appel Taaltrainingen.

Met trots ondersteund door