Onze missie

NT2-onderwijs is verrijkend voor onze samenleving en is voortdurend in beweging. Wij geloven dat de kennis van vakdeskundigen over het NT2-onderwijs behouden moet blijven. Gedeelde kennis van vakdeskundigen moet beschikbaar blijven voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generaties NT2-docenten.

We komen te vaak negatief in het nieuws, worden veel geconfronteerd met veranderingen op overheidsniveau en er vindt helaas ook veel kapitaal- en materiaalverspilling plaats. Onze kennis moet bewaard blijven. Daarom willen wij onze kennis binnen dit online platform delen.

Wij geloven dat dit online platform met vakdeskundigen en vakleerkrachten waardevol zal zijn voor een continue ontwikkeling binnen het NT2-veld. Een plek waarop universiteiten, NT2-opleidingen, scholen, docenten en andere trainers hun kennis kunnen delen. Wij zijn immers samen verantwoordelijk. Dit online platform willen we vormgeven met online NT2-conferenties.

Met behulp van deze online NT2-conferenties kunt u op deze wijze uw favoriete lezingen, masterclasses en sprekers terugkijken. Op deze manier kunt u uw kennis verbreden op het voor u geschikte moment.

We hopen dat u ook de toegevoegde waarde zult ontdekken van deze conferentie. Veel interessante uren toegewenst.